Kalendarium höstterminen 2023

Förskolan har en gång i månaden (nio tillfällen/år) arbetsplatsträff. Dessa dagar stänger förskolan kl. 16.00.
Varje termin har vi även planeringsdagar. Då är förskolan stängd.

23 augusti Planeringsdag

28 september Arbetsplatsträff (APT)

30 oktober Arbetsplatsträff (APT)

30 november Arbetsplatsträff (APT)

1 december Planeringsdag

Verksamhetsidé

Arbetsplaner

Kalendarium