Kalendarium vårterminen 2024

Förskolan har en gång i månaden (nio tillfällen/år) arbetsplatsträff. Dessa dagar stänger förskolan kl. 16.00.
Varje termin har vi även planeringsdagar. Då är förskolan stängd.

 

22 januari Arbetsplatsträff (APT)

20 februari Arbetsplatsträff (APT)

20 mars Arbetsplatsträff (APT)

18 april Arbetsplatsträff (APT)

23-24 maj Planeringsdag

27 maj Arbetsplatsträff (APT)

 

Verksamhetsidé

Arbetsplaner

Kalendarium