Förskolan
Stormfågeln

Pedagoger med hög kompetens och möjlighet till kontinuerlig fortbildning.

Förskolan Stormfågeln

Förskolan ligger i en fristående byggnad med rymliga, ljusa lokaler, en stor egen gård samt en egen härlig ”pulkabacke”. Förskolan är omgiven av parker, promenadvägar, små skogsområden och ligger ett stenkast från Mälaren. Förskolans fyra avdelningar är fördelade på 2 grupper med barn i åldrarna 1-3 år och 2 grupper med barn i åldrarna 3-5 år. Förskolan kan erbjuda näringsriktig och delvis hemlagad mat som avnjuts i vår gemensamma matsal.

I Stockholms Stads styrdokument ”Stockholms Stads förskoleprogram-framtidens förskola” står skrivet:
En viktig förutsättning för kvalitetsutveckling är personalens möjligheter till gemensam kompetensutveckling, planering, uppföljning och utvärdering. Det behöver finnas former för struktur och tid för att diskutera och reflektera över den dagliga praktiken. För att möjliggöra detta får förskolorna stänga för gemensam planering några timmar en dag i månaden, exempelvis 16.00 och för planeringsdagar upp till fyra dagar per år.

Förskolan stänger 4 dagar/år, 2 på våren och två på hösten för planeringsdagar. Vid absolut behov av omsorg dessa dagar ersätts ordinarie personal av vikarie från bemanningsföretag. Behov av omsorg ska meddelas till rektor senast fyra veckor innan planeringsdagarna.

Förskolan stänger kl. 16.00 för Arbetsplatsträff (APT) och Pedagogisk Handledning en gång/månad under januari-maj och augusti-november. Information om datum för APT skickas till föräldrar i december och juli. Vid behov av omsorg efter 16.00 ska vårdnadshavare informera rektor vilka datum som behov finns och vilka tider omsorg behövs. Förskolan löser det med befintlig personal eller vikarie från bemanningsföretag

Pedagoger med hög kompetens och möjlighet till kontinuerlig fortbildning såsom pedagogisk handledning är en viktig del i förskolans utvecklingsarbete.

Övrig info:

  • Förskolans ramtider är 6.30-18.30. Förskolan tillhandahålls alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton.
  • Kö och placeringsregler: Se Stockholms stads hemsida under rubriken: ”Stadens kö och placeringsregler för förskola och pedagogisk omsorg”
  • Inskolningstid av nya barn är ca 10 dagar
  • Under sommaren är förskolan öppen med reducerad personal veckorna 28-32.

Verksamhetsidé

Arbetsplaner

Kalendarium