Stormfågelns värdegrund

Värdegrunden uttrycker de värden och förhållningssätt som skall prägla verksamheten.
I Förskolans värdegrund vill vi förankra och grundlägga betydelsen av ”Alla människors lika värde”

Resepekt

 • att ha en positiv inställning till att lyssna på andra
 • att ta andra människor på allvar
 • att vara intresserad
 • att vara öppen för hur andra tycker och tänker, och varför

Uppmärksam

 • att se barns olika behov
 • att se olikheter
 • att ge beröm
 • att uppmuntra barns färdigheter

Lyssna in

 • att stanna upp och lyssna in
 • att vara med i leken
 • att vänta på sin tur
 • att få tid och ge tid

Förståelse

 • att ge barnen tid
 • att ha ögonkontakt mellan barn-vuxen och vuxen-vuxen
 • att sätta barnet i centrum
 • att se varje barn varje dag
 • att hålla diskussionen i arbetslaget levande kring vår värdegrundReviderad

Verksamhetsidé

Arbetsplaner

Kalendarium