Kalendarium 201201-210630.


Förskolan har en gång i månaden (nio tillfällen/år) arbetsplatsträff. Dessa dagar stänger förskolan kl. 16.00. 

Varje termin har vi även planeringsdagar. Då är förskolan stängd.


10 december - Luciafirande. OBS! Lucia firas i år med barnen utan föräldrar

20 januari - Arbetsplatsträff (APT)

22 februari - Arbetsplatsträff (APT)

25 mars - Arbetsplatsträff (APT) 

20 april -  Arbetsplatsträff (APT)

20-21 maj - Planeringsdagar

2 juni Arbetsplatsträff (APT)