Kalendarium vårterminen 2023

Förskolan har en gång i månaden (nio tillfällen/år) arbetsplatsträff. Dessa dagar stänger förskolan kl. 16.00. 
Varje termin har vi även planeringsdagar. Då är förskolan stängd.

19 januari Arbetsplatsträff (APT)

20 februari Arbetsplatsträff (APT)

21 mars Arbetsplatsträff (APT)

19 April Arbetsplatsträff (APT)

15 maj Arbetsplatsträff (APT)

25-26 maj Planeringsdagar