Kalendarium höstterminen 2023

Förskolan har en gång i månaden (nio tillfällen/år) arbetsplatsträff. Dessa dagar stänger förskolan kl. 16.00. 
Varje termin har vi även planeringsdagar. Då är förskolan stängd.

23 augusti Planeringsdag 

28 september Arbetsplatsträff (APT)

30 oktober Arbetsplatsträff (APT)

1 december Planeringsdag