Kalendarium

Kalendariet för höstterminen 2017

    September

  4. Arbetsplatsträff (APT) och Pedagogisk handledning. Förskolan stänger 16.00

13. Albatrossen "Föräldrafika" 15.30-16.30

28. Arbetsplatsträff (APT) och Pedagogisk handledning. Förskolan stänger 16.00

    Oktober

12. "Planeringsdag" förskolan är stängd

13. "Planeringsdag" förskolan är stängd

17. Tranan "Föräldrafika" kl. 15.30-16.30

18.  Fotografering för barnen på Ugglan och Albatrossen

18. Ugglan "Föräldramöte kl". 18.00-19.30

19. Albatrossen "Föräldramöte" kl. 18.00-19.30

20. Fotografering för barnen på Blåmesen och Tranan

25. Arbetsplatsträff (APT) och Pedagogisk Handledning. Förskolan stänger 16.00

    November

2.  Blåmesen "Föräldramöte" kl. 18.00-19.30

7.  Tranan "Föräldramöte" kl. 18.00-19.30

21. Arbetsplatsträff (APT) och Pedagogisk handledning. Förskolan stänger 16.00

   December

13. Lucia. Luciatåget går kl. 15.00