Kalendarium

Uppdateras januari 2018

    Januari

25  Arbetsplatsträff (APT) och Pedagogisk handledning. Förskolan stänger 16.00

Februari

28  Arbetsplatsträff (APT) och Pedagogisk handledning. Förskolan stänger 16.00

Mars

20  Arbetsplatsträff (APT) och Pedagogisk handledning. Förskolan stänger 16.00

21  Drakgruppen startar för barn som ska börja i förskoleklass. Mer information kommer

April

19  Arbetsplatsträff (APT) och pedagogisk handledning. Förskolan stänger 16.00

Maj

14  Arbetsplatsträff (APT) och Pedagogisk handledning. Förskolan stänger 16.00

17  "FÖRSKOLANS ÅRLIGA VÅRFEST" kl. 15.30 för barn, föräldrar, anhöriga och personal.  Mer information kommer

24 och 25  Planeringsdagar

30  "Drakfest" för alla blivande skolbarn. Se vidare anslag

Juni

15  Vårutflykt med gemensam buss för alla barn, föräldrar och personal.